En ny verden starter her

Indbo er en professionel virksomhed, der på et fagligt grundlag arbejder for at skabe skræddersyede boliger, til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

Indbo samarbejder primært med kommuner og socialpædagogiske institutioner, samt opholdssteder og familier, om at skabe den optimale boform for det enkelte menneske.

Telefon: 27 79 11 50

 • Ipsum

Information

 • Vi ønsker, at alle tager ansvar for eget liv, men anerkender at alle ikke har de samme forudsætninger.

 • Vi arbejder ud fra at give det enkelte menneske en følelse af selvstændighed, ved at lade den unge selv træffe sine egne valg i livet.

 • I Indbo tror vi meget på fælles oplevelser, så vi tilbyder mange aktiviteter/oplevelser ude i samfundet.

 • Det kan være biograf, bowling, kanoture, årlige sommerferie, dyreparker og mange andre ting.

 • Vi tilbyder fælles aftensmad de fleste dage for at skabe et socialt trygt forum, hvor alle kan hygge, det har vi stor succes med.

 • I samarbejde med den enkelte, tilbyder vi, efter behov hjælp til, rengøring, indkøb, madlavning, økonomisk forståelse, uddannelse/jobsøgning med videre. Vi arbejder som et alternativt supplement til de øvrige tilbud, Indbo står for en nytænkende og anderledes linje indenfor boligudvikling for unge med ASF.

 • Vi lægger vægten på arbejdet med at matche mennesket til boligen.

 • Indbo er et § 107 tilbud, godkendt af Tilsyn Øst.

 • Indbo giver støtte i eget hjem efter § 85.


Målsætning

Vi vil skabe skræddersyede boliger for de mennesker med ASF, som ikke føler de passer ind i det offentlige system. Vi vil indgå i aktivt samspil, med andre der har en interesse i at højne fagligheden inden for ASF udvikling. Vores helt grundlæggende målsætning er, at alle mennesker har ret til at bestemme over eget liv.

Indbos strategi er at opstille mål og muligheder for de mennesker som bor her. Vi vil sikre små trygge enheder med udgangspunkt i den enkeltes ønsker. Vores afsæt tages altid i individet og derfor har vi tre trin i vores visitationsværktøj inden for boligområdet.

De tre trin

 1. Den boligsøgende og evt. pårørende holder et møde med Indbo, hvor spørgsmål om boligform besvares og drøftes. Vi tager en god debat om hvor meget tilsyn og støtte der er brug for, da dette ofte har indvirkning på mulighederne i valg af bolig.

 2. Kommunen og relevante medspillere inviteres med i processen omkring, hvordan denne bolig kan skræddersys. Der bliver afholdt et formelt møde hvor Indbo, med den boligsøgende, evt. pårørende, samt fagpersoner og kommunen, drøfter perspektiverne i en selvstendig boligform.
  Indbos vigtigste krav er, at mennesket har ret til frit at vælge livsstil og livsform.
 3. Alle de praktiske ting omkring flytning aftales imellem Indbo og den nye lejer. Indbo kan være en aktiv medspiller, når alle de praktiske samt socialt faglige ting skal arrangeres.

  For at undgå store problematikker omkring udlejer og lejer, bestræber Indbo's boligudlejningsdel sig på at eje alle vores boliger selv. Dette giver total frihed til at indrette samt udvikle boligen.

Vejledere

Anne Thilemann

Anne Thilemann

Tlf.: 27 87 08 02 - Email: ath@ind-bo.dk (Sikker mail)

Janus Jørgensen

Janus Jørgensen

Tlf.: 27 87 08 04 - Email: jej@ind-bo.dk (Sikker mail)

Lasse Jung Nielsen

Lasse Jung Nielsen

Tlf.: 27 87 08 15 - Email: ljn@ind-bo.dk (Sikker mail)

Søren Øelund

Søren Øelund

Tlf.: 27 87 08 10 - Email: soo@ind-bo.dk (Sikker mail)

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Tlf.: 27 87 08 03 - Email: tjo@ind-bo.dk (Sikker mail)

Jesper Hansen

Jesper Hansen

Tlf.: 27 87 08 14 - Email: jha@ind-bo.dk (Sikker mail)

Barbara Bøgekær

Barbara Bøgekær

Tlf.: 27 87 08 17 - Email: bbe@ind-bo.dk (Sikker mail)

Camilla Müthel

Camilla Müthel

Tlf.: 40 15 75 07 - Email: cmy@ind-bo.dk (Sikker mail)

Kenneth Nordblad Jensen

Kenneth Nordblad Jensen

Tlf: 27 57 75 58 - Email: knj@ind-bo.dk (Sikker mail)

Helle Charlotte Ettrup

Helle Charlotte Ettrup

Tlf: 27 87 08 18 - Email: hce@ind-bo.dk (Sikker mail)

Thomas Rohde

Thomas Rohde

Tlf: 27 87 08 19 - Email: trc@ind-bo.dk (Sikker mail)

Peter Olsen

Peter Olsen

Tlf.: 27 79 11 50 - Email: Po@selvbo.dk (Sikker mail)

Rasmus Grønne Jensen

Rasmus Grønne Jensen

Vikar

Gitte Andersen

Gitte Andersen

Vikar

Hanne Maggi Nielsen

Hanne Maggi Nielsen

Vikar

Prisliste

Indbo er et § 107 botilbud & vi tilbyder §85 støtte i eget hjem.
Alle Indbo´s priser er reguleret alt efter hvilken opgave der skal løftes.

Når vi udregner pris for Bo-tilbud, er det alt inklusiv, derfor kan prisen variere alt efter hvilken person der flytter ind. Der udarbejdes altid en pædagogisk handleplan, samarbejdsaftale, betalingsaftale samt en kontrakt. Endvidere vil der dagligt blive skrevet dagbog/kalender alt efter behov.

Lille støttebehov (Mdr.takst) 48.721 kr.
Alm. støttebehov (Mdr.takst) 62.500 kr.
Mellem støttebehov (Mdr.takst) 79.293 kr.
§85 støtte (time pris) 375 kr.
Kontakt


Kalundborgvej 39 A, 4200 Slagelse | Telefon:
27 79 11 50


Ønsker du at sende os en sikker mail?
Så tryk her.